Triathlon

Triathlon w Polsce | Zawody | Trening i Wiadomości z Polski i Świata

ranking PTO

NewsyZawody

Jak działa nowy ranking PTO

PTO wprowadził istotne zmiany w swoim systemie rankingu światowego na podstawie zasad: prostota, przejrzystość, obiektywizm i uczciwość. Nowy system, opracowany przez Komitet ds. Rankingu Zawodników PTO, obejmuje pięć poziomów zawodów (Diamentowy, Platynowy, Złoty, Srebrny, Brązowy) opartych głównie na nagrodach pieniężnych, a także prestiżu, medialnej ekspozycji i pomocy dla zawodników. Punkty będą przydzielane na podstawie pozycji wyścigu, uwzględniając siłę pola startowego i wyniki czasowe. System uwzględnia również premię dla najlepszego pełnodystansowego wyniku rankingu. Ranking światowy zawodnika będzie oparty na średniej z trzech najlepszych wyników w ciągu ostatnich 52 tygodni. Wprowadzenie nowego systemu ma na celu zwiększenie przejrzystości, zrozumienia i zaangażowania zawodników.

Read More