Triathlon

Triathlon w Polsce | Zawody | Trening i Wiadomości z Polski i Świata

NewsyZawody

Europe Triathlon szuka CEO

Europe Triathlon szuka CEO
Europe Triathlon szuka CEO

Europe Triathlon, oficjalnie uznana federacja triathlonu w Europie szuka Dyrektora Generalnego (CEO). To ważny krok na drodze do profesjonalizacji i rozwoju triathlonu na kontynencie.

Struktura Organizacyjna Europe Triathlon

Federacja składa się z dobrowolnej rady oraz licznych komitetów, komisji i grup roboczych. Wybory do rady odbywają się co cztery lata podczas Walnego Zgromadzenia Federacji. Europe Triathlon reprezentuje 46 Krajowych Federacji w Europie, co stanowi solidną bazę do promowania triathlonu.

Strategiczne Ambicje Europe Triathlon

Aktualny plan strategiczny Europe Triathlon zakłada:

  • Modernizację i profesjonalizację federacji.
  • Zrozumienie biznesowej strony triathlonu.
  • Wzmocnienie Krajowych Federacji.
  • Promowanie triathlonu jako zdrowego wyboru dla wszystkich.

Stanowisko CEO, czego szuka Europe Triathlon

Nowy CEO będzie odpowiedzialny za codzienne zarządzanie federacją. Jego/jej zadaniem będzie wdrażanie obecnego planu strategicznego. Stanowisko to oferuje ogromną okazję do zbudowania zespołu i odegrania kluczowej roli w rozwoju sportu na poziomie europejskim.

Kwalifikacje Kandydatów

Kandydaci na to stanowisko powinni wykazać się silnym przywództwem, doskonałymi umiejętnościami zarządzania interesariuszami oraz komercyjnym i marketingowym doświadczeniem. Pełny opis roli można znaleść na tutaj.

Podsumowanie

Rekrutacja na stanowisko Dyrektora Generalnego w Europe Triathlon to ważny moment dla tej organizacji. To krok ku profesjonalizacji i dalszemu rozwojowi triathlonu w Europie. Opis stanowiska oraz szczegóły rekrutacji są dostępne online, co umożliwia potencjalnym kandydatom zgłębienie oferty i zrozumienie wymagań związanych z tą ważną rolą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *