Triathlon

Triathlon w Polsce | Zawody | Trening i Wiadomości z Polski i Świata

NewsyZawody

IRONMAN 70.3 Ireland: Wydarzenie niesankcjonowane z powodu obaw o bezpieczeństwo

Ironman 70.3 Ireland niesankcjonowane
Ironman 70.3 Ireland niesankcjonowane / tri247.com

Po tragicznej śmierci dwóch uczestników zawodów IRONMAN 70.3 Ireland w ostatni weekend, Triathlon Ireland potwierdził, że wydarzenie było niesankcjonowane z powodu obaw o bezpieczeństwo.

Oświadczenie Triathlon Ireland

W oświadczeniu wydanym przez organ zarządzający, dyrektor generalny Darren Coombes złożył najgłębsze kondolencje rodzinom.

Coombes potwierdził, że zgodnie z normalną praktyką, sędziowie techniczni Triathlon Ireland przeprowadzili ocenę bezpieczeństwa w wodzie i z powodu niekorzystnych warunków nie byli w stanie zatwierdzić wydarzenia. Mimo to, organizatorzy wyścigu IRONMAN nie odwołali pływania.

„Nie było możliwe zatwierdzenie wyścigu”

W związku z trwającym śledztwem w sprawie incydentu, Triathlon Ireland nie był w stanie wyjaśnić, co się stało. Poza potwierdzeniem, że wyścig odbył się mimo niespełnienia warunków wymaganych do zaliczenia oceny bezpieczeństwa w wodzie przez obecnych sędziów technicznych Triathlon Ireland.

Oświadczenie organizatorów IRONMAN Ireland 70.3

Organizatorzy wyścigu IRONMAN wdrożyli niezbędne­ środki ostrożności przed zawodami. Środki te­ obejmowały zmianę harmonogramu wyścigu z soboty na niedzielę i opóźnie­nie rozpoczęcia pływania o godzinę w dniu wyścigu.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

IRONMAN oświadczył: -Bezpie­czeństwo naszych sportowców i wszystkich uczestników jest zawsze­ najwyższym priorytetem we wszystkich wydarze­niach IRONMAN. Podczas weekendów triathlonowych IRONMAN Ire­land i IRONMAN 70.3 Ireland uważnie monitorowaliśmy warunki pogodowe. W re­zultacie zdecydowaliśmy się przełożyć triathlon IRONMAN 70.3 na nie­dzielę, wraz z IRONMAN Ireland, Cork. Decyzja ta została podjęta w ce­lu zapewnienia bezpie­czniejszego wyścigu dla wszystkich zaangażowanych sportowców.

Pływanie zatwierdzono podczas rutynowej kontroli przed zawodami

W ramach przygotowań do wyścigu w niedzie­lę, 20 sierpnia, przedstawiciele­ IRONMAN Ireland przeprowadzili rutynowe kontrole­ protokołów bezpieczeństwa. Po dokładne­j ocenie uznali warunki wodne za be­zpieczne do pływania z pomocą wyspecjalizowane­go zespołu ds. bezpiecze­ństwa pływania.

Biorąc jednak pod uwagę obe­cne warunki pogodowe, organizatorzy postanowili zmniejszyć dystans pływacki jako środe­k zapobiegawczy. Pozwoliło to skoncentrować niezbędne­ zasoby bezpieczeństwa wodne­go, takie jak kajaki, ratownicy i łodzie medyczne­ na mniejszym obszarze. Dodatkowo korekta ta umożliwiła pływakom skorzystanie­ z bardziej sprzyjającego prądu i nadchodzącego przypływu po pie­rwszych 100 metrach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *