Triathlon

Triathlon w Polsce | Zawody | Trening i Wiadomości z Polski i Świata

NewsyTreningZawody

WADA Ogłasza Zakazane Substancje na 2024 Rok

WADA Zakazane substancje na 2024
WADA Zakazane substancje na 2024

WADA Ogłasza Zakazane Substancje na 2024 Rok. Światowa Agencja Antydopingowa opublikowała Listę Zakazanych Substancji i Metod na rok 2024. Lista została zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy WADA 22 września 2023 roku i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Zmiany i Uwagi Wyjaśniające

WADA opublikowała również Podsumowanie Głównych Modyfikacji i Uwagi Wyjaśniające w porównaniu do listy z 2023 roku. Dodatkowo, przedstawiono Program Monitorowania na 2024 rok. Program ten obejmuje substancje, które nie znajdują się na Liście, ale które WADA chce monitorować w celu wykrycia potencjalnych wzorców nadużyć w sporcie.

Zasady i Zakazy

Lista jest jednym z ośmiu Międzynarodowych Standardów, które są obowiązkowe dla wszystkich Sygnatariuszy Światowego Kodeksu Antydopingowego. Określa, jakie substancje i metody są zakazane zarówno w czasie zawodów, jak i poza nimi, oraz które substancje są zabronione w konkretnych dyscyplinach sportowych.

Apel do Środowiska Sportowego

Dyrektor Generalny WADA, Olivier Niggli, zachęca sportowców, ich otoczenie oraz wszystkie zainteresowane strony do zapoznania się z Podsumowaniem Głównych Modyfikacji. Zapoznanie ma pomóc unikać niezamierzonego stosowania zakazanych substancji i metod w sporcie w 2024 roku. Prosi również wszystkie organizacje antydopingowe na świecie o udostępnienie Listy. Prosi też o przekazywanie powiązanych z nią dokumentów sportowcom, ich otoczeniu i innym odpowiednim stronom.

Zobowiązanie Triathlonu Światowego

Triathlon Światowy potwierdza swoje niezachwiane zobowiązanie do zwalczania stosowania zakazanych substancji i metod w triathlonie. Organizacja ta nadal inwestuje czas, wysiłek, energię i znaczące środki finansowe w swoją misję antydopingową. Zakazane Substancje na 2024 rok WADA umieściła na swojej stronie internetowej.

Więcej informacji o Liście Zakazanych Substancji na 2024 rok można znaleźć na stronie internetowej WADA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *